De Bijbel in zakformaat voor onderweg
Koop in de Apple Store Koop in de Play Store

Bijbelverzen

1 Blij met mijn geloof (gebeurtenis) Blij met Gods liefde (gevoel)

De liefde van God

Uit het bijbelboek Johannes: hoofdstuk 3, vers 16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft,
opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
(Tip de icons en vind dit bijbelvers in de app Bible-Fit.)
2 Ik ben bezorgd om het milieu (gevoel) Nieuw leven (gebeurtenis)

De schepping

Uit het bijbelboek Genesis: hoofdstuk 1, vers 1 t/m 3

In het begin schiep God de hemel en de aarde.De aarde was onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis. De wind van God joeg over het water.
Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht.God zag hoe mooi het licht was en hij scheidde het licht van de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht.
Het werd avond en het werd ochtend, één dag was voorbij.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
3 Kerstfeest (gebeurtenis)

Jezus wordt geboren

Uit het bijbelboek Lucas: hoofdstuk 2, vers 6 t/m 14

Toen ze daar waren, was het de tijd dat het kind geboren moest worden. Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, want er was in de herberg geen plaats voor hen.
In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei: ‘Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren: Christus, de Heer. Dit zal voor u het teken zijn: u zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt.’
En ineens was er bij de engel een hele menigte andere engelen uit de hemel, die allemaal God loofden: ‘Eer aan God in de hoge hemel en vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn!’
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
4 Het zit tegen (gebeurtenis) Ik ben moe (gevoel)

De Heer is mijn herder

Uit het bijbelboek Psalmen: lied 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
5 Ik ga sterven (gebeurtenis) Waarom gebeurt dit (gevoel)

Niets kan ons van God scheiden

Uit het bijbelboek Romeinen: hoofdstuk 8, vers 38 en 39

Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst, machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
Meer verzen: