De Bijbel in zakformaat voor onderweg
Koop in de Apple Store Koop in de Play Store

Bijbelverzen

11 Bidden helpt wel, niet (gebeurtenis) Ik maak me zorgen (gevoel)

Wees blij in de Heer, Hij waakt over u

Uit het bijbelboek Filippenzen: hoofdstuk 4, vers 4 t/m 7

Wees altijd blij in de Heer. Nog eens: wees blij!
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is dichtbij. Maak u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God zal met zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uw gedachten, in Christus Jezus.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
12 Ik voel me schuldig (gevoel) Ik begin opnieuw (gebeurtenis)

Wit als wol

Uit het bijbelboek Jesaja: hoofdstuk 1, vers 18

Jullie zonden zijn rood als karmijn,
paars als purper;
toch kunnen ze blank worden als sneeuw,
wit als wol
(Tip de icons en vind dit bijbelvers in de app Bible-Fit.).
13 Het zit tegen (gebeurtenis) Er is hoop (gevoel)

Een nieuwe hemel en aarde zonder verdriet

Uit het bijbelboek Openbaring: hoofdstuk 21, vers 1,2 en 4

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en ook de zee bestond niet meer.
Ik zag een nieuw Jeruzalem, een nieuwe heilige stad, neerdalen vanuit God uit de hemel. Ze was als bruid getooid, mooi gemaakt voor haar man. En uit de richting van de troon hoorde ik luid een stem zeggen: ‘Nu heeft God zijn tent onder de mensen opgeslagen! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn; geen rouw, geen weeklacht, geen pijn zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij.’
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
14 Bidden helpt wel, niet (gebeurtenis) Ik ben somber (gevoel)

Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Uit het bijbelboek Psalmen: lied 22, vers 1 t/m 6

Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
Ik schreeuw om hulp,
maar u bent zo ver weg.
Dag en nacht roep ik,
maar u, mijn God, antwoordt niet,
voor mij hebt u geen aandacht.
U bent toch de heilige God,
Israël brengt u hulde,
zonder ophouden.
Onze voorouders hebben op u vertrouwd
en u hebt hen gered.
Zij riepen uw hulp in
en ontkwamen aan de dood,
zij vertrouwden op u
en werden niet teleurgesteld.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
15 Paasfeest (gebeurtenis)

Jezus is opgestaan

Uit het bijbelboek Marcus: hoofdstuk 16, vers 1 t/m 6

Heel vroeg, op de eerste dag van de week, toen de zon opkwam, gingen ze naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie moet de steen voor de ingang van het graf nu voor ons wegrollen?’ Maar toen ze keken, ontdekten ze dat de steen was weggerold; hij was heel groot.
Ze gingen de grafkamer binnen en zagen aan de rechterkant een jongeman zitten, in het wit gekleed. Ze stonden verstijfd van schrik, maar hij zei tegen hen: ‘Schrik niet! U zoekt Jezus, uit Nazaret, die gekruisigd is. Hij is door God opgewekt, hij is hier niet. Kijk, dit is de plaats waar ze hem hadden neergelegd.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
Meer verzen: