De Bijbel in zakformaat voor onderweg
Koop in de Apple Store Koop in de Play Store

Bijbelverzen

6 ik-begin-opnieuw-gebeurtenis ikke-ikke-ikke-gevoel zorgen-voor-een-ander-gebeurtenis

Het belangrijkste gebod

Uit het bijbelboek Matteüs: hoofdstuk 22, vers 36 -40

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Jezus antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf.
Alles in de Wet en in de Profeten hangt af van deze twee geboden.’
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
7 Wat moet ik doen (gevoel) Ik ben niet tevreden (gebeurtenis)

Je kunt God en geld niet tegelijk dienen

Uit het bijbelboek Matteüs: hoofdstuk 6, vers 24

‘Niemand kan twee heren dienen: of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld, of hij draagt de een op handen en minacht de ander. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen.'
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
8 Ik zie geen uitweg meer (gebeurtenis) Ik ben bang (gevoel)

Geprezen zij de Heer, Hij redt ons

Uit het bijbelboek Psalmen: lied 68, vers 20 en 21

Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons,
onze God is een reddende God.
Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
9 Ik ben tevreden (gevoel) Ik ben verliefd (gebeurtenis)

De liefde gaat boven alles

Uit het bijbelboek 1 Korintiërs: hoofdstuk 13, vers 1

Al sprak ik de talen van mensen en engelen:
als ik geen liefde had,
was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken.

Zo resten ons dan:
geloof en hoop en liefde.
Deze drie.
Maar de liefde is de grootste.
(Tip de icons en vind dit bijbelvers in de app Bible-Fit.)
10 Ik kan niet slapen (gebeurtenis) Blij met Gods liefde (gevoel)

Heer, u kent mij

Uit het bijbelboek Psalmen: lied 139, vers 1 t/m 3

Heer, u doorgrondt me,
u kent me.
U ziet mij
of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten
al van verre.
U slaat mij gade
of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe:
het is u vertrouwd.
(Tip de icons en vind deze bijbelverzen in de app Bible-Fit.)
Meer verzen: